Ana Konular

   KONGRE ANA KONULARI
 

TÜMÖR HETEROJENİTESİ
Tümör Hetorejenitesi Kavramı ve Tipleri
Tümör Heterojenitesinin Tedaviye Etkileri
Tümör Heterojenitesine Yönelik Stratejiler

AKCİĞER KANSERİ OTURUMU
Akciğer Kanserinde Neoadjuvan Kemoterapi
Akciğer Kanserinde Neoadjuvan İmmünoterapi Yaklaşımları
Akciğer Kanserinde Neoadjuvan Hedefleyici Tedavi Yaklaşımları

MEME KANSERİ OTURUMU
Hormon Pozitif ve Triple Negatif Meme Kanserinde Neoadjuvan Tedavi
Her2 Pozitif Meme Kanserinde Neoadjuvan Tedavi

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANSERLERİ OTURUMU
Kolorektal Kanserlerde Neoadjuvan Tedavi
Özefagus ve Mide Kanserlerinde Neoadjuvan Tedavi
Hepatobilier ve Pankreatik Kanserlerde Neoadjuvan Tedavi

PSİKOSOSYAL ONKOLOJİ
Kanser Hastası ile İletişim
Kanser Hastasında Duygu - Durum Yönetimi

KANSER TEDAVİSİNDE MEDİKO-LEGAL ADLİ TIP UYGULAMALARI
Kanser Hastasında Aydınlatılmış Onam
Malpraktis ve Mediko - Legal Korunma

Etkinlik Tarihi 
25-27 Şubat 2022
 
Bildiri Son Gönderim Tarihi:
28 Ocak 2022

 
Bildiri Değerlendirme Sonuçları:  
6 Şubat 2022
 
İletişim:
Bahriye JORDAN
jordan@motto.tc 
MOTTO TURİZM
www.motto.tc