Davet

Değerli Katılımcılarımız,  

25-27 Şubat 2022 tarihleri arasında İzmir'de gerçekleştirmeyi ümit ettiğimiz, İzmir Uğur Yılmaz Onkoloji Günleri, IX. Nadir Tümörler Sempozyumu’ na sizlerle tekrar bir araya gelmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz.  

Sempozyumun ana başlığı bu yıl,‘Tümör Heterojenitesi Akciğer, Meme ve Gis Malignitelerinde Neoadjuvan Tedavi Yaklaşımları’ olarak belirlenmiştir.

Dokuzuncusunu düzenlediğimiz, Nadir Tümörler Sempozyumu’na katılım ve katkılarınız sempozyumumuza değer katacak ve bizlere güç verecektir.  

Siz değerli katılımcılarımıza katkılarınızdan dolayı şimdiden teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz. 

İzmir Onkoloji Grubu (İZOG) adına
Sempozyum Başkanı
Prof. Dr. M. Oktay TARHAN

Etkinlik Tarihi 
25-27 Şubat 2022
 
Bildiri Son Gönderim Tarihi:
28 Ocak 2022

 
Bildiri Değerlendirme Sonuçları:  
6 Şubat 2022
 
İletişim:
Bahriye JORDAN
jordan@motto.tc 
MOTTO TURİZM
www.motto.tc