İletişim

Organizasyon Sekreteryası

MOTTO TURİZM

Bahriye JORDAN 
jordan@motto.tc

www.motto.tc

 

 

Etkinlik Tarihi 
25-27 Şubat 2022
 
Bildiri Son Gönderim Tarihi:
28 Ocak 2022

 
Bildiri Değerlendirme Sonuçları:  
6 Şubat 2022
 
İletişim:
Bahriye JORDAN
jordan@motto.tc 
MOTTO TURİZM
www.motto.tc