Poster Bildiriler

Poster bildiriler PDF dosyası olarak sisteme yüklenecektir. Bununla ilgili bilgilendirme tüm yazarlara sms veya mail yolu ile ulaştırılmıştır. Herhangi sms veya mail alamamış ve henüz poster bildiri PDF dosyasını sisteme yüklememiş bildiri sahipleri kaan@motto.tc adresinden iletişime geçerek destek alabilirler.
Sunum Kodu Türü Başlık İsim
P-01 Poster Bildiri HORMONOTERAPİ İLE TAM YANITLI UZUN SÜRE REMİSYONDA OLAN NADİR BİR METASTATİK MEME KANSERİ OLGUSU Mehmet Uzun
P-02 Poster Bildiri KAPESİTABİN İLE TAM YANIT ELDE EDİLEN METASTATİK MEME KANSERİ OLGUSU Merve Keskinkilic
P-03 Poster Bildiri DÖRDÜNCÜ SIRA KEMOTERAPİYE TAMA YAKIN YANIT VEREN BİR TİMİK KARSİNOM OLGUSU Halil İbrahim Ellez
P-04 Poster Bildiri NADİR BİR OLGU: SERTOLİ HÜCRELİ METASTATİK TESTİS TÜMÖRÜ Melin Aydan Ahmed
P-05 Poster Bildiri MELOKSİKAM VE SORAFENİB İLE TEDAVİ EDİLEN EKSTRA ABDOMİNAL AGRESİF FİBROMATOZ OLGUSU Murat Sarı
P-06 Poster Bildiri Ommaya Rezervuarından Trastuzumab Uygulanan HER2+ Meme Kanserine Bağlı Leptomeningeal Metastazlı Bir Olgu Halil Taskaynatan
P-07 Poster Bildiri Atipik menenjiom tanılı olguda Sunitinib deneyimi Buket Hamitoğlu
P-08 Poster Bildiri İNTRAKRANİAL HEMANJİOPERISTOM OLGU SUNUMU Melin Aydan Ahmed
P-09 Poster Bildiri Üçlü Senkron Over, Pankreas Ve Meme Karsinomu: Olgu Sunumu Atike Gökçen Demiray
P-10 Poster Bildiri Genç Bir Hastada Over Metastazı ile Prezente Olan Özefagus Kanseri Duygu Altın
P-11 Poster Bildiri DERMATOFİBROSARKOM PROTUBERANS OLGUSUNDA ÇOKLU SIRA METASTAZEKTOMİNİN SAĞ KALIMA ETKİSİ OLİGOMETASTATİK OLİGOREKÜRREN YUMUŞAK DOKU SARKOMU :OLGU SUNUMU Merve Özkan
P-12 Poster Bildiri Agresif seyirli metastatik bazal hücreli karsinom (BCC) vakasında tedavi deneyimi Sercan Ön
P-13 Poster Bildiri NÖROFİBROMATOZİS İLE BİRLİKTELİK GÖSTEREN GIST OLGUSU: NADİR BİR VAKA Seval Akay
P-14 Poster Bildiri RAMUCİRUMAB TEDAVİSİ İLE UZUN SÜRELİ PROGRESYONSUZ SAĞ KALIM ELDE EDİLEN METASTATİK MİDE KARSİNOMU VAKASI Burçin Çakan Demirel
P-15 Poster Bildiri NİVOLUMAB TEDAVİSİ İLE HİPERPROGRESYON GELİŞEN MERKEL HÜCRELİ KARSİNOM OLGUSU Sena Ece Davarcı
P-16 Poster Bildiri NADİR BİR OLGU: METASTATİK TİMOMA Yaşar Culha
P-17 Poster Bildiri Geç nüks eden özofagus kanseri vakası : Olgu Sunumu Nijat Khanmammadov
P-18 Poster Bildiri Neooadjuvan Kemoterapi Alan Lokal İleri Meme Kanseri Hastalarında Patolojik Yanıtın Nötrofil Lenfosit Oranı ile İlişkisi Aslıgül Dünya Erdal
P-19 Poster Bildiri Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Erlotinib Tedavisi ile Gözlenen uzun Süreli Yanıt: Vaka Takdimi Savaş Gökçek
P-20 Poster Bildiri MESANENİN FİBRÖZ TÜMÖRÜNDE RADYOLOJİK TAM YANITLI OLGUDA İMATİNİB ETKİNLİĞİ Taliha Güçlü Kantar
P-21 Poster Bildiri Meme karsinomu ile prezente olan Li-Fraumeni Sendromu Nurbanu İnci
P-22 Poster Bildiri Gardner Sendromu'na bağlı Mezenterik Fibromatozis Tanısı Olan Vakamızda Pazopanib Kullanımı Çiğdem Dinçkal
P-23 Poster Bildiri KLİNİK KÖTÜ GİDİŞLİ TRİPLE NEGATİF MEME KANSERİ KANSERİ OLGUSU Abdussamet Çelebi
P-24 Poster Bildiri Nadir bir küçük hücre dışı akciğer kanseri: Taşlı yüzük hücreli adenokarsinom olgu sunumu Eda Çalışkan Yıldırım
P-25 Poster Bildiri Akciğer adenokarsinomunun iki sıra ALK inhibitörü tedavisi sonrası skuamöz hücreli karsinoma histolojik dönüşümü Arif Hakan Önder
P-26 Poster Bildiri Rektum Medüller Karsinomu Ceren Dilan Aydın