Bilimsel Program

İZMİR UĞUR YILMAZ ONKOLOJİ GÜNLERİ
IX. NADİR TÜMÖRLER SEMPOZYUMU
TÜMÖR HETEROJENİTESİ
AKCİĞER, MEME VE GİS MALİGNİTELERİNDE NEOADJUVAN TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
25-27 ŞUBAT 2022 - İZMİR

BİLİMSEL PROGRAM

25 ŞUBAT  2022,  Cuma

 
TÜMÖR HETEROJENİTESİ
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Vildan CANER, Prof. Dr. Mustafa Oktay TARHAN
15:30 - 16:00
Yrd. Doç. Dr. Serkan GÖKTUNA ( Bilkent Üniversitesi - Moleküler Biyoloji ve Genetik )
- Tümör Heterojenitesi Kavramı 
16:00 - 16:30
Doç. Dr. İbrahim Tarık ÖZBOLAT ( Penn State  University )
- Biyoprinting Tümör Modelleri ve Tümör Heterojenitesi
16:30 - 17:00
Doç. Dr. Bülent ÖZPOLAT ( The University of Texas, MD Anderson Cancer Center )
- Yüksek Derecede Heterojen Solid Tümörlerde Hedefe Yönelik Tedavilerin Geliştirilmesi
17:00 - 17:40
Konferans
Oturum Başkanı: Prof Dr. Gökhan AKBULUT

Tarihten Günümüze Sağlık - ASKLEPİON, BERGAMA
Prof. Dr. Tamer AKÇA

26 ŞUBAT 2022,  Cumartesi

09:00 - 09:30
Açılış Konuşması
Prof. Dr. Mustafa Oktay TARHAN
 
AKCİĞER KANSERİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Işıl SOMALI, Prof. Dr. İlhan ÖZTOP
09:30 - 10:00
Akciğer Kanserinde Neoadjuvan Kemoterapi
Doç. Dr. Özgür TANRIVERDİ
10:00 - 10:30
Akciğer Kanserinde Neoadjuvan İmmünoterapi Yaklaşımları
Doç. Dr. Murat AKYOL
10:30 - 11:00
Akciğer Kanserinde Neoadjuvan Hedefleyici Tedavi Yaklaşımları
Prof. Dr. Ahmet Taner SÜMBÜL
11:00 - 11:30 Kahve Molası - ( Gevrek, Boyoz, Çay Arası )
11:30 - 12:15
UYDU SEMPOZYUM - FARMANOVA  
Valamor ile HR+ HER2- mMK’de Bildirilen En Uzun Genel Sağkalım
Moderatör : Prof. Dr. Sabri BARUTCA
Konuşmacı : Doç. Dr. Esin OKTAY
12:15 - 13:15
DUAYENİN PENCERESİNDEN
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Oktay TARHAN, Prof. Dr. Ahmet Uğur YILMAZ 

Konuşmacı: Prof. Dr. Nil Molinas MANDEL
13:15 - 14:15
Öğle Yemeği
 
MEME KANSERİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Prof. Dr.Handan ONUR, Prof. Dr. Erhan GÖKMEN, Doç. Dr. Özlem SÖNMEZ
14:15 - 14:45
Hormon Pozitif ve Triple Negatif Meme Kanserinde Neoadjuvan Tedavi
Prof. Dr. Başak OYAN ULUÇ
14:45 - 15:15
Her2 Pozitif Meme Kanserinde Neoadjuvan Tedavi
Prof. Dr. Özlem ER
15:15 - 15:30 Kahve Molası 
 
GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANSERLERİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Şuayib YALÇIN, Prof. Dr. Sabri BARUTCA
15:30 - 16:00
Kolorektal Kanserlerde Neoadjuvan Tedavi
Prof. Dr. Mutlu DOĞAN
16:00 - 16:30
Özefagus ve Mide Kanserlerinde Neoadjuvan Tedavi
Doç. Dr. Vedat BAYOĞLU
16:30 - 17:00
Hepatobilier ve Pankreatik Kanserlerde Neoadjuvan Tedavi
Prof. Dr. Alper ATA
17:00 - 17:15 Kahve Molası - ( Kumru, Çay Arası )
17:15 - 18:30
SEÇİLMİŞ SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUMLARI
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Ahmet DİRİCAN, Doç. Dr. Lütfiye DEMİR
SÖZEL BİLDİRİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

27 ŞUBAT 2022, Pazar

09:00 - 09:30
Akılcı İlaç Kullanımı
Oturum Başkanları: Dr. Öğretim Üyesi Yaşar YILDIZ, Dr. Öğretim Üyesi Utku OFLAZOĞLU
Konuşmacı: Uzm. Dr. Murat KESER
 
PSİKOSOSYAL ONKOLOJİ
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Tuğba YAVUZŞEN, Prof. Dr. Arzu YAREN
09:30 - 10:00
Kanser Hastası ile İletişim
Doç. Dr. Umut VAROL
10:00 - 10:30
Kanser Hastasında Duygu-Durum Yönetimi
Doç. Dr. Erol OZAN
10:30 - 11:00 Kahve Molası - ( Gevrek, Boyoz, Çay Arası )
 
KANSER TEDAVİSİNDE MEDİKO-LEGAL ADLİ TIP UYGULAMALARI
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mehmet TOKDEMİR, Doç. Dr. Özgür CAN
11:00 - 11:30
Kanser Hastasında Aydınlatılmış Onam
Dr. Öğretim Üyesi Ferhat Turgut TUNÇEZ
11:30 - 12:30
Malpraktis ve Mediko-Legal Korunma
Av. Yakup Gökhan DOĞRAMACI
 
KAPANIŞ

Etkinlik Tarihi 
25-27 Şubat 2022
 
Bildiri Son Gönderim Tarihi:
28 Ocak 2022

 
Bildiri Değerlendirme Sonuçları:  
6 Şubat 2022
 
İletişim:
Bahriye JORDAN
jordan@motto.tc 
MOTTO TURİZM
www.motto.tc